Logo Objects Web Kullanımı için Yapılacak Ayarlar

UnityObjects(Web) calismasi icin yapilmasi gereken bazi parametre ayarlari vardir. Aşağıda bu ayarlar ile ilgili ayrıntıları bulacaksınız;

• Logo Unity 1.20.00.00 ve 4.20.00.00, Logo HR 3.04.03.00 versiyonlarından sonra Normal ve Web olmak üzere iki ayrı DLL dosyası hazırlanmadı. Bu DLL dosyaları birleştirilerek aynı DLL dosyasının hem Normal hemde web uyarlamarında çalışması sağlandı. Hangi amaçla kullanılacağını belirtir ForWebUse özelliği ekendi. Objects’i webte kullanabilmek için CreateObjects işleminden sonra ve Login veya Connect gibi bağlantı kurucu fonksyonlardan önce ForWebUse özelliği mutlaka TRUE olarak set edilmelidir.

Option Explicit
'LogoObjects.DLL dosyasını VB editöründe; Project\Reference bölümünden referans ederek kullanım;
Global UnityApp As New UnityObjects.UnityApplication
'UnityObject Dll'ini "Runtime" referans ederek kullanım;
'Global UnityApp As Variant
'Nesne runtime oluşturuarak çalışılacaksa initialize bölümünde aağıdaki kod işletilmelidir;
'Set UnityApp = CreateObjects("UnityObjects.UnityApplication")
Function ConnectToUnity() As Boolean
ConnectToUnity = False
If IsEmpty(UnityApp) Then
mdiFrmMain.statMain.SimpleText = " Unity Objects Objects Can not Create !!!"
Else
UnityApp.ForWebUse = True
If UnityApp.Connect Then
ConnectToUnity = True
mdiFrmMain.statMain.SimpleText = "Connected ..."
Else
mdiFrmMain.statMain.SimpleText = " Error code : " & str(UnityApp.GetLastError) & " " & UnityApp.GetLastErrorString
End If
End If
End Function
Not : HrObjects.DLL dosyasının Web kulanımı için sadece create satırı değimekte diğer kısımlar aynı kamaktadır.
'Set HrApp = CreateObjects("HRObjects.HRApplication")

• Eğer DLL dosyasını yukarıdaki gibi WEB olarak kullanırsanız veri tabanıya bağantı kurmak için gerekli olan bilgilerin bulunduğu LogoDB.CFG dosyasının buunduğu konumu (Set ile aynı konumdadır) local Registery atındaki ilgili anahtarlardan değil kullandığınız işletim sistemi klasörü (Windows 2000 için C:\winnt) altında oluşturacağınız INI dosyalardan okuyacaktır.Oluşturacağınız INI file ve içerikleri aşağıdadır.
- Logo Unity ürün ailesi için; LGold.INI dosyası olmalıdır, içeriği aşağıdadır.
[Program]
GoldPath=D:\GOLD\Unity110
[Gold Data Source]
DataPath=D:\GOLD\Unity110

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...