Logo IK etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Logo IK etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

J-guar IK veritabanı tabloları listesi

Tablo Adı Açıklama
AS_APPROVALLOG  İş ürünlerinin onay kayıtları
AS_APPROVALINSTANCES  Başlamış onay olguları
AS_TRANSAPPROVALS  Geçiş onay zinciri kayıtları
AS_TRANSAPPRASG  Geçiş onaylarının adımları
AI_TYPES  Değişken Türleri
AI_TABLES  Değişken türü tabloları
D_DDD  Doküman Kütüphanesi
D_BODOCUMENTS  İş Nesneleri doküman kayıtları
D_DOCRELS  Doküman ilişkileri tablosu
S_USERGROUPS  Kullanıcı grupları
S_USERS  Kullanıcılar

Tiger2 Bordro Asgari Geçim İndirimi Hatası

Tiger2 Bordro programında Asgari Geçim İndirimde çıkan sorun için Aile bireyleri tablosunu kontrol ederek FAMILYHIST tablosuna kayıt açan SQL scripti.
Not: Bu scripti çalıştırmadan önce FAMILYHIST tablosunun yedeğini alınız.
Örnek yedek alma komutu SELECT * INTO LH_001_FAMILYHIST_20100310 FROM LH_001_FAMILYHIST


--Personel'e ait aile bireyleri girişini düzenler
DECLARE @FamilyLref INT
DECLARE @PersonLref INT
DECLARE @Support INT
DECLARE @LastSeq INT
DECLARE @IsAvail INT
DECLARE @Donem DATETIME
SET @Donem='20100201'
DECLARE processes CURSOR FOR
SELECT
dbo.LH_001_FAMILY.LREF AS FAMILY_LREF,
dbo.LH_001_PERSON.LREF AS PERSON_LREF,
dbo.LH_001_FAMILY.SUPPORTED AS SUPPORT
FROM dbo.LH_001_PERIDINF RIGHT OUTER JOIN
dbo.LH_001_FAMILY ON dbo.LH_001_PERIDINF.LREF = dbo.LH_001_FAMILY.IDREF RIGHT OUTER JOIN
dbo.LH_001_PERSON ON dbo.LH_001_FAMILY.PERREF = dbo.LH_001_PERSON.LREF
WHERE dbo.LH_001_PERSON.FIRMNR = 382
OPEN processes
FETCH NEXT FROM processes
INTO @FamilyLref,@PersonLref,@Support
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @IsAvail = 0
SELECT @IsAvail = LREF FROM [LH_001_FAMILYHIST] where [CARDREF] = @FamilyLref AND [BEGDATE] = @Donem
IF @IsAvail = 0
BEGIN
print @FamilyLref
SELECT @LastSeq = LASTLREF from LH_001_FAMILYHISTSEQ where ID=1
UPDATE dbo.LH_001_FAMILYHISTSEQ SET LASTLREF = @LastSeq + 1 WHERE ID=1
INSERT INTO [bordro_db].[dbo].[LH_001_FAMILYHIST] ([LREF],[BEGDATE],[ENDDATE],[CARDREF],[SUPPORTED],[INJUREDEGREE],[MINWGDISCSTAT],[ORGLOGICREF],[RECSTATUS],[SITEID])
VALUES(@LastSeq,@Donem,NULL,@FamilyLref,@Support,0,1,0,0,0)
END
FETCH NEXT FROM processes
INTO @FamilyLref,@PersonLref,@Support
END
CLOSE processes
DEALLOCATE processes

Unity IK Aylık SSK bildirgesinde Sorun

Unity İnsan Kaynakları programında E-beyanname düzenlenirken "Invalid Floating Error" hatası veriyordu. Sorunu aşağıdaki sorgu çözüyor.

UPDATE lh_001_pntcard SET BALN_SSKNBASE_PTD=1 WHERE PERDBEG >= '20081001' AND BALN_SSKNBASE_PTD= 0

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...