J-Guar IK etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
J-Guar IK etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Logo J-Guar Programında Lisans Kullanım Süresi Doldu Hatası Ve Çözümü

“Lisansınızın kullanım süresi doldu. XX gün sonra ürününüz kullanılamaz hale gelecektir.” Uyarısı geldiğinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.


1.      J-guar Lisans Yenileme için http://192.168.1.7:9090/logo/LicenseRenewal üzerinden işleme başlanır.

2.      Sistem yöneticisi ile giriş yapılmalıdır.

3.      Lisans durumu görüntülenir.

4.      “Lisans yenileme işleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Artık ürününüzü kullanabilirsiniz. Yeni lisansınızın devreye girmesi için ürüne bağlanmanız gerekmektedir. Ürüne bağlanmak için tıklayınız.” Ve işlem tamamlanır.

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- KHK ile işyerinin kapatılması
37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40- KHK ile kamu işçiliğine geçilemesi sebebiyle çıkış
696 sayılı KHK kapsamında kamu işçiliğine geçiş yapacak personelin çıkışı 39 numaralı kodla yapılması gerekmektedir. Bu kodu J-guar IK programında aşağıdaki sorgu ile ekleyebilirsiniz.

SELECT     LOGICALREF, TYP, NR, STATIC, DESCRIPTION, TE_SUBCOMPANY, TE_WPIID, TE_RIGHTS, BOSTATUS, UUID, USAGEMDLPM, USAGEMDLCM
FROM            H_001_TYPEDEFS
WHERE        (TYP = - 53) 


J-guar IK veritabanı tabloları listesi

Tablo Adı Açıklama
AS_APPROVALLOG  İş ürünlerinin onay kayıtları
AS_APPROVALINSTANCES  Başlamış onay olguları
AS_TRANSAPPROVALS  Geçiş onay zinciri kayıtları
AS_TRANSAPPRASG  Geçiş onaylarının adımları
AI_TYPES  Değişken Türleri
AI_TABLES  Değişken türü tabloları
D_DDD  Doküman Kütüphanesi
D_BODOCUMENTS  İş Nesneleri doküman kayıtları
D_DOCRELS  Doküman ilişkileri tablosu
S_USERGROUPS  Kullanıcı grupları
S_USERS  Kullanıcılar

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...