DevExpress etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DevExpress etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (Devexpress'i yeniden kurmanıza gerek kalmaz)

1. Visual Studio 2017'yi kapatın.
2. Yönetici olarak CMD (command) komutunu çalıştırın.
3. Sonra ToolboxCreator.exe'nin bulunduğu dizine
            cd\Program Files (x86)\DevExpress 17.2\Components\Tools 
   komutu ile geçin.
3. ToolboxCreator.exe /INI:toolboxcreator.ini  komutunu çalıştırarak işlemi tamamlayın.

 4. Sonuçta Toolbox üzerinde Devexpress componentleri gözükecektir.


Devexpress ASPxGridview "Value cannot be null. Parameter name : value" design hatası

1.       1. Tasarım aşamasında ASPXGridView nesnesi yerine “Value cannot be null. Parameter name : value” hatası karşımıza geldiğinde 2. adıma geçilir.

                    

2.      2. Projedeki aspx dosyasında hatalı olan Assembly dosyasının register satırı çıkarılmalıdır.  Find and Replace ile sorunlu olan <%@ Register namespace="DevExpress.Web" tagprefix="ASPxGridView" %>  satırı tüm projeden çıkarılır ve sorun giderilir.

k

Devexpress AspxTextBox'ta veri girişi yaparken otomatik olarak büyük harfe çevirmek

Devexpress AspxTextBox'ta veri girişi yaparken, girilen bilgiyi otomatik olarak büyük harfe çevirmek için TextBox'ın Client-Side bölümünde  KeyUp  eventine

      s.SetText(s.GetText().toUpperCase());

yazılmalıdır.


Devexpress'te Sayı, Tarih, Alfanümerik format tablolarıFormat Specifier
Description
Sample Format String
Sample Output
c or C
The number is converted to a string that represents a currency amount. The precision specifier indicates the desired number of decimal places. If the precision specifier is omitted, the default currency precision from the current regional options is used.
c2
$1,234.00
e or E
The number is converted to a string of the form "-d.ddd...E+ddd" or "-d.ddd...e+ddd", where each 'd' indicates a digit (0-9). The string starts with a minus sign if the number is negative. One digit always precedes the decimal point. The precision specifier indicates the desired number of digits after the decimal point. If the precision specifier is omitted, a default of six digits after the decimal point is used. The case of the format specifier indicates whether to prefix the exponent with an 'E' or an 'e'. The exponent always consists of a plus or minus sign and a minimum of three digits. The exponent is padded with zeros to meet this minimum if required.
E1
1.2E+003
n or N
The number is converted to a string of the form "-d,ddd,ddd.ddd...", where each 'd' indicates a digit (0-9). The string starts with a minus sign if the number is negative. Thousand separators are inserted between each group of three digits to the left of the decimal point. The precision specifier indicates the desired number of decimal places. If the precision specifier is omitted, the default currency precision from the current regional options is used.
n0
1,234
x or X
The number is converted to a string of hexadecimal digits. The case of the format specifier indicates whether uppercase or lowercase characters are used for hexadecimal digits greater than 9. The precision specifier indicates the minimum number of digits in the resulting string. If required, the number is padded with zeros to its left to produce the number of digits given by the precision specifier. This format is supported for integral types only.
X8
000004D2

Devexpress AspxGridView kolonlarda filtre türünü değiştirme (AutoFilterCondition)

Devexpress AspxGridView kolonlarında filtre türünü değiştirmek için grid üzerindeki ilgili kolonda Settings--> AutoFilterCondition = default yerine Contains yapılır.
Böylece ilgili kolon üzerinde arama yapmak istenildiğinde içinde aranılan karakterleri içeren tüm kayıtlar listelenir.

Devepress ASPxGrid üzerinde Delete/İnsert/Update butonunu gizlemek

Devepress ASPxGridView üzerinde kullanıcı bazında Delete/İnsert/Update butonunu gizlemek gerekebilir. Bu işlemi yapmak için aşağıdaki kod kullanılabilir. 

protected void ASPxGridView1_CommandButtonInitialize(object sender, ASPxGridViewCommandButtonEventArgs e)
        {

          if (e.ButtonType == DevExpress.Web.ASPxGridView.ColumnCommandButtonType.Delete)
                e.Visible = false;
        }

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...