Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu https://www.whatismyip.com/ adresindeki gibi dış IP'yi bulmaya yarar.
 Procedure: 
 private static string GetExternalIp()
        {
            String direction = "";
            WebRequest request = WebRequest.Create("http://checkip.dyndns.org/");
            using (WebResponse response = request.GetResponse())
            using (StreamReader stream = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
            {
                direction = stream.ReadToEnd();
            }
            int first = direction.IndexOf("Address: ") + 9;
            int last = direction.LastIndexOf("
");            direction = direction.Substring(first, last - first);
            return direction;
        }


Kullanımı: 
         private void button2_IpGoster(object sender, EventArgs e)
        {
            string externalIP =  GetExternalIp();
        }

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...