MS SQL 2014 üzerinde "The transaction log for database is full due to LOG_BACKUP" hatası ve çözümü

         Genellikle çoklu silme işlemlerinden kaynaklanan ve kapatılmayan transaction'ların LOG dosyasını büyütmesinden dolayı "The transaction log for is full due to LOG_BACKUP" hatasıyla karşılaşabilirsiniz. 

Bu hatadan dolayı ilgili database'de sadece okuma işlemi yapılır, yazma ve silme işlemleri yapılamaz, yani uygulamalarınız durabilir.

Aşağıdaki scriptleri Management Studio üzerinde çalıştırarak sorunu çözebilirsiniz.

ALTER DATABASE [databasename] SET RECOVERY SIMPLE
GO
DBCC SHRINKFILE ([databasename_Log], 5)
GO
ALTER DATABASE [databasename] SET RECOVERY FULL
GOÖrnek Kod:
Database (MDF) dosyası 4 GB civarındayken, Log(LDF) dosyası 50 GB'a kadar çıkmıştı, aşağıdaki kodu çalıştırdığımda log dosyası 5 MB'a boyutuna indi, problem çözüldü.

ALTER DATABASE GINSOFT_NET_PROD SET RECOVERY SIMPLE
GO
DBCC SHRINKFILE (GINSOFT_NET_PROD_Log, 5)
GO
ALTER DATABASE GINSOFT_NET_PROD SET RECOVERY FULL

GOHiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...