Logo Tiger: Zaman bilgisinin Logo veritabanına integer olarak aktarılması

Logo Tiger'da, zaman bilgisi bazı tablolarda integer alanlarda tutulmaktadır. Bu alanları doldurmak için aşağıdaki SQL fonksiyonunu kullanabilirsiniz. (Veya aynı kodu C# veya Delphi gibi yazılım tool'larında hazırlayabilirsiniz)


CREATE FUNCTION [dbo].[LG_TIMETOINT](@HH INT,@MM INT,@SS INT)
       RETURNS INT
AS
BEGIN
 DECLARE @TIME    INT
 SELECT @TIME   = (@HH*65536*256+@MM*65536+@SS*256)
 RETURN(@TIME)
END

Örnek Kod:

-- Örneğin saat 15:54:00 olduğunda sonuç integer olarak  255197184 gelir
select [dbo].[LG_TIMETOINT](15,54,00) as IntegerSaat


J-guar IK veritabanı tabloları listesi

Tablo Adı Açıklama
AS_APPROVALLOG  İş ürünlerinin onay kayıtları
AS_APPROVALINSTANCES  Başlamış onay olguları
AS_TRANSAPPROVALS  Geçiş onay zinciri kayıtları
AS_TRANSAPPRASG  Geçiş onaylarının adımları
AI_TYPES  Değişken Türleri
AI_TABLES  Değişken türü tabloları
D_DDD  Doküman Kütüphanesi
D_BODOCUMENTS  İş Nesneleri doküman kayıtları
D_DOCRELS  Doküman ilişkileri tablosu
S_USERGROUPS  Kullanıcı grupları
S_USERS  Kullanıcılar

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...