Logo Tiger Bağlantı Hatası: Exception message : Belirtilen modül bulunamadı, ClassID: {00990B02-F549-11D1-9E2D-0020185018BF}.

Logo Tiger'a bağlantı yapılırken aşağıdaki hata karşınıza gelebilir.

Exception message : Belirtilen modül bulunamadı, ClassID: {00990B02-F549-11D1-9E2D-0020185018BF}.


Çözüm için:


başlat --> çalıştır
regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\LBS klasörünü silin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LBS klasörünü silin
regedit ten cıkın
regsvr32  Z:\GO_PLUS\LBSCONNLIB.dll
regsvr32  Z:\GO_PLUS\ActiveQuilt.dll
işlem tamamlanır.

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...