Logo Tiger Bağlantı Hatası: Exception message : Belirtilen modül bulunamadı, ClassID: {00990B02-F549-11D1-9E2D-0020185018BF}.

Logo Tiger'a bağlantı yapılırken aşağıdaki hata karşınıza gelebilir.

Exception message : Belirtilen modül bulunamadı, ClassID: {00990B02-F549-11D1-9E2D-0020185018BF}.


Çözüm için:


başlat --> çalıştır
regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\LBS klasörünü silin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LBS klasörünü silin
regedit ten cıkın
regsvr32  Z:\GO_PLUS\LBSCONNLIB.dll
regsvr32  Z:\GO_PLUS\ActiveQuilt.dll
işlem tamamlanır.

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...