Logo Tiger, Yeni Yıl numaralama şablonlarını kopyalama sorgusu


Logo Tiger veya Unity'de yeni yıl şablonları L_LDOCNUM  tablosunda tutulur. Kayıt numaralarını yıl bazında tutuyorsanız her bir fiş türü için yeni bir şablon üretmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte 2012'de kullanılan fiş şablonları 2013 için yeniden üretiliyor.

INSERT INTO L_LDOCNUM (

[DOCIDEN]
      ,[APPMODULE]
      ,[FIRMID]
      ,[DIVISID]
      ,[WHID]
      ,[FACTID]
      ,[GROUPID]
      ,[ROLEID]
      ,[USERID]
      ,[FIRSTNUM]
      ,[LASTNUM]
      ,[EFFSDATE]
      ,[EFFEDATE]
      ,[NUMFORM]
      ,[LASTASGND]
      ,[OWNCODE]
      ,[SEGMENTS1_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS1_SEGEND]
      ,[SEGMENTS1_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS1_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS1_FILLCH]
      ,[SEGMENTS1_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS1_INCREM]
      ,[SEGMENTS1_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS1_RESVD1]
      ,[SEGMENTS1_RESVD2]
      ,[SEGMENTS2_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS2_SEGEND]
      ,[SEGMENTS2_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS2_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS2_FILLCH]
      ,[SEGMENTS2_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS2_INCREM]
      ,[SEGMENTS2_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS2_RESVD1]
      ,[SEGMENTS2_RESVD2]
      ,[SEGMENTS3_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS3_SEGEND]
      ,[SEGMENTS3_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS3_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS3_FILLCH]
      ,[SEGMENTS3_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS3_INCREM]
      ,[SEGMENTS3_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS3_RESVD1]
      ,[SEGMENTS3_RESVD2]
      ,[SEGMENTS4_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS4_SEGEND]
      ,[SEGMENTS4_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS4_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS4_FILLCH]
      ,[SEGMENTS4_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS4_INCREM]
      ,[SEGMENTS4_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS4_RESVD1]
      ,[SEGMENTS4_RESVD2]
      ,[SEGMENTS5_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS5_SEGEND]
      ,[SEGMENTS5_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS5_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS5_FILLCH]
      ,[SEGMENTS5_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS5_INCREM]
      ,[SEGMENTS5_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS5_RESVD1]
      ,[SEGMENTS5_RESVD2]
      ,[SEGMENTS6_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS6_SEGEND]
      ,[SEGMENTS6_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS6_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS6_FILLCH]
      ,[SEGMENTS6_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS6_INCREM]
      ,[SEGMENTS6_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS6_RESVD1]
      ,[SEGMENTS6_RESVD2]
      ,[SEGMENTS7_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS7_SEGEND]
      ,[SEGMENTS7_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS7_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS7_FILLCH]
      ,[SEGMENTS7_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS7_INCREM]
      ,[SEGMENTS7_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS7_RESVD1]
      ,[SEGMENTS7_RESVD2]
      ,[SEGMENTS8_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS8_SEGEND]
      ,[SEGMENTS8_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS8_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS8_FILLCH]
      ,[SEGMENTS8_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS8_INCREM]
      ,[SEGMENTS8_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS8_RESVD1]
      ,[SEGMENTS8_RESVD2]
      ,[SEGMENTS9_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS9_SEGEND]
      ,[SEGMENTS9_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS9_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS9_FILLCH]
      ,[SEGMENTS9_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS9_INCREM]
      ,[SEGMENTS9_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS9_RESVD1]
      ,[SEGMENTS9_RESVD2]
      ,[SEGMENTS10_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS10_SEGEND]
      ,[SEGMENTS10_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS10_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS10_FILLCH]
      ,[SEGMENTS10_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS10_INCREM]
      ,[SEGMENTS10_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS10_RESVD1]
      ,[SEGMENTS10_RESVD2]
      ,[SEGMENTS11_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS11_SEGEND]
      ,[SEGMENTS11_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS11_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS11_FILLCH]
      ,[SEGMENTS11_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS11_INCREM]
      ,[SEGMENTS11_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS11_RESVD1]
      ,[SEGMENTS11_RESVD2]
      ,[SEGMENTS12_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS12_SEGEND]
      ,[SEGMENTS12_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS12_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS12_FILLCH]
      ,[SEGMENTS12_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS12_INCREM]
      ,[SEGMENTS12_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS12_RESVD1]
      ,[SEGMENTS12_RESVD2]
      ,[SEGMENTS13_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS13_SEGEND]
      ,[SEGMENTS13_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS13_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS13_FILLCH]
      ,[SEGMENTS13_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS13_INCREM]
      ,[SEGMENTS13_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS13_RESVD1]
      ,[SEGMENTS13_RESVD2]
      ,[SEGMENTS14_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS14_SEGEND]
      ,[SEGMENTS14_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS14_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS14_FILLCH]
      ,[SEGMENTS14_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS14_INCREM]
      ,[SEGMENTS14_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS14_RESVD1]
      ,[SEGMENTS14_RESVD2]
      ,[SEGMENTS15_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS15_SEGEND]
      ,[SEGMENTS15_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS15_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS15_FILLCH]
      ,[SEGMENTS15_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS15_INCREM]
      ,[SEGMENTS15_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS15_RESVD1]
      ,[SEGMENTS15_RESVD2]
      ,[SEGMENTS16_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS16_SEGEND]
      ,[SEGMENTS16_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS16_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS16_FILLCH]
      ,[SEGMENTS16_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS16_INCREM]
      ,[SEGMENTS16_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS16_RESVD1]
      ,[SEGMENTS16_RESVD2]
      ,[WORKID]
      ,[PLACEREF]
      ,[SPECODE]
      ,[PLACECODE]
      ,[WORKAREA]
      ,[TERMID])


SELECT
[DOCIDEN]
      ,[APPMODULE]
      ,[FIRMID]
      ,[DIVISID]
      ,[WHID]
      ,[FACTID]
      ,[GROUPID]
      ,[ROLEID]
      ,[USERID]
      ,[FIRSTNUM]
      ,[LASTNUM]
      ,'20130101'
      ,'20131231'
      ,[NUMFORM]
      ,FIRSTNUM
      ,[OWNCODE]
      ,[SEGMENTS1_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS1_SEGEND]
      ,[SEGMENTS1_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS1_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS1_FILLCH]
      ,[SEGMENTS1_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS1_INCREM]
      ,[SEGMENTS1_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS1_RESVD1]
      ,[SEGMENTS1_RESVD2]
      ,[SEGMENTS2_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS2_SEGEND]
      ,[SEGMENTS2_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS2_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS2_FILLCH]
      ,[SEGMENTS2_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS2_INCREM]
      ,[SEGMENTS2_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS2_RESVD1]
      ,[SEGMENTS2_RESVD2]
      ,[SEGMENTS3_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS3_SEGEND]
      ,[SEGMENTS3_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS3_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS3_FILLCH]
      ,[SEGMENTS3_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS3_INCREM]
      ,[SEGMENTS3_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS3_RESVD1]
      ,[SEGMENTS3_RESVD2]
      ,[SEGMENTS4_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS4_SEGEND]
      ,[SEGMENTS4_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS4_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS4_FILLCH]
      ,[SEGMENTS4_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS4_INCREM]
      ,[SEGMENTS4_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS4_RESVD1]
      ,[SEGMENTS4_RESVD2]
      ,[SEGMENTS5_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS5_SEGEND]
      ,[SEGMENTS5_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS5_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS5_FILLCH]
      ,[SEGMENTS5_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS5_INCREM]
      ,[SEGMENTS5_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS5_RESVD1]
      ,[SEGMENTS5_RESVD2]
      ,[SEGMENTS6_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS6_SEGEND]
      ,[SEGMENTS6_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS6_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS6_FILLCH]
      ,[SEGMENTS6_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS6_INCREM]
      ,[SEGMENTS6_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS6_RESVD1]
      ,[SEGMENTS6_RESVD2]
      ,[SEGMENTS7_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS7_SEGEND]
      ,[SEGMENTS7_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS7_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS7_FILLCH]
      ,[SEGMENTS7_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS7_INCREM]
      ,[SEGMENTS7_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS7_RESVD1]
      ,[SEGMENTS7_RESVD2]
      ,[SEGMENTS8_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS8_SEGEND]
      ,[SEGMENTS8_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS8_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS8_FILLCH]
      ,[SEGMENTS8_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS8_INCREM]
      ,[SEGMENTS8_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS8_RESVD1]
      ,[SEGMENTS8_RESVD2]
      ,[SEGMENTS9_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS9_SEGEND]
      ,[SEGMENTS9_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS9_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS9_FILLCH]
      ,[SEGMENTS9_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS9_INCREM]
      ,[SEGMENTS9_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS9_RESVD1]
      ,[SEGMENTS9_RESVD2]
      ,[SEGMENTS10_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS10_SEGEND]
      ,[SEGMENTS10_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS10_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS10_FILLCH]
      ,[SEGMENTS10_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS10_INCREM]
      ,[SEGMENTS10_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS10_RESVD1]
      ,[SEGMENTS10_RESVD2]
      ,[SEGMENTS11_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS11_SEGEND]
      ,[SEGMENTS11_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS11_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS11_FILLCH]
      ,[SEGMENTS11_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS11_INCREM]
      ,[SEGMENTS11_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS11_RESVD1]
      ,[SEGMENTS11_RESVD2]
      ,[SEGMENTS12_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS12_SEGEND]
      ,[SEGMENTS12_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS12_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS12_FILLCH]
      ,[SEGMENTS12_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS12_INCREM]
      ,[SEGMENTS12_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS12_RESVD1]
      ,[SEGMENTS12_RESVD2]
      ,[SEGMENTS13_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS13_SEGEND]
      ,[SEGMENTS13_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS13_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS13_FILLCH]
      ,[SEGMENTS13_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS13_INCREM]
      ,[SEGMENTS13_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS13_RESVD1]
      ,[SEGMENTS13_RESVD2]
      ,[SEGMENTS14_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS14_SEGEND]
      ,[SEGMENTS14_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS14_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS14_FILLCH]
      ,[SEGMENTS14_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS14_INCREM]
      ,[SEGMENTS14_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS14_RESVD1]
      ,[SEGMENTS14_RESVD2]
      ,[SEGMENTS15_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS15_SEGEND]
      ,[SEGMENTS15_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS15_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS15_FILLCH]
      ,[SEGMENTS15_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS15_INCREM]
      ,[SEGMENTS15_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS15_RESVD1]
      ,[SEGMENTS15_RESVD2]
      ,[SEGMENTS16_SEGSTART]
      ,[SEGMENTS16_SEGEND]
      ,[SEGMENTS16_SEGLEN]
      ,[SEGMENTS16_SEGATTRB]
      ,[SEGMENTS16_FILLCH]
      ,[SEGMENTS16_SEGFORM]
      ,[SEGMENTS16_INCREM]
      ,[SEGMENTS16_TXTLANG]
      ,[SEGMENTS16_RESVD1]
      ,[SEGMENTS16_RESVD2]
      ,[WORKID]
      ,[PLACEREF]
      ,[SPECODE]
      ,[PLACECODE]
      ,[WORKAREA]
      ,[TERMID]
 from L_LDOCNUM
  WHERE EFFSDATE  ='20120101'

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...