C Sharp, Formdaki tüm Texbox'ların içeriğini silmek


Formdaki tüm Texbox'ların içeriğini silmek için aşağıdaki metodu kullanabilirsiniz. this.Controls[t].GetType().Name karşılığına "TextBox" dışında ComboBox, CheckBox gibi diğer arayüz öğelerini de ekleyebilirsiniz.

 public void TextBoxSil()        {
            TextBox tbox = new TextBox();
            for (int t = 0; t <= this.Controls.Count - 1; t++)
            {
                if (this.Controls[t].GetType().Name == "TextBox")
                {
                    tbox = (TextBox)this.Controls[t];
                    tbox.Text = "";
                }
            }
        }

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...