Special Characters in HTML

Certain characters are not available on some keyboards, and some characters, if used in HTML code will be interpreted by the browser as code, rather than literal letters. For example, "<" and ">" all by themselves would be thought of as TAGS by the browser. When writing HTML code, I have had to use special characters to write these so they show up as < or >!

Zyxel Modem Ip loopback ile IP yönlendirme


ZyXEL router’da port yönlendirmesi yaptım. LAN networkümde web server’im var. www.abc.com isimli web sayfama dışarıdan ulaşılabiliyor ama lokaldeki kullanıcılar ulaşamıyor. Sebebi nedir?


Başlat > Çalıştır cmd yazıp enter'a basalım. Gelen komut satırına telnet 192.168.1.1 yazıp enter'a 
bastığınızda şifre soracak ve modemin giriş şifresini yazıp cihaza erişim sağlayabilirsiniz. 
Daha sonrasında aşağıda belirtilmiş komutları teker teker işlemeniz gerekmektedir
“sys edit autoexec.net” yazın. Seçenekler çıkacaktır “i” harfine basın.
Daha sonra “ip nat loopback on” yazın. “x” tuşuna basıp save edin. 
“sys view autoexec.net” yazıp yazdığımız komutun eklendiğini görürsünüz. 
Değişikliklerin aktif olması için cihazı kapatıp açın

ASP.NET formun otomatik yenilenmesiASP.NET'te bir form üzerinden yeni bir form açıldığında, geri dönüşte ilk formun yenilenmesi için 2. forma aşağıdaki kod eklenir.


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title></title>
</head>
<body onunload="javascript:window.opener.location.reload();">


Devexpress'te Sayı, Tarih, Alfanümerik format tablolarıFormat Specifier
Description
Sample Format String
Sample Output
c or C
The number is converted to a string that represents a currency amount. The precision specifier indicates the desired number of decimal places. If the precision specifier is omitted, the default currency precision from the current regional options is used.
c2
$1,234.00
e or E
The number is converted to a string of the form "-d.ddd...E+ddd" or "-d.ddd...e+ddd", where each 'd' indicates a digit (0-9). The string starts with a minus sign if the number is negative. One digit always precedes the decimal point. The precision specifier indicates the desired number of digits after the decimal point. If the precision specifier is omitted, a default of six digits after the decimal point is used. The case of the format specifier indicates whether to prefix the exponent with an 'E' or an 'e'. The exponent always consists of a plus or minus sign and a minimum of three digits. The exponent is padded with zeros to meet this minimum if required.
E1
1.2E+003
n or N
The number is converted to a string of the form "-d,ddd,ddd.ddd...", where each 'd' indicates a digit (0-9). The string starts with a minus sign if the number is negative. Thousand separators are inserted between each group of three digits to the left of the decimal point. The precision specifier indicates the desired number of decimal places. If the precision specifier is omitted, the default currency precision from the current regional options is used.
n0
1,234
x or X
The number is converted to a string of hexadecimal digits. The case of the format specifier indicates whether uppercase or lowercase characters are used for hexadecimal digits greater than 9. The precision specifier indicates the minimum number of digits in the resulting string. If required, the number is padded with zeros to its left to produce the number of digits given by the precision specifier. This format is supported for integral types only.
X8
000004D2

C Sharp, Formdaki tüm Texbox'ların içeriğini silmek


Formdaki tüm Texbox'ların içeriğini silmek için aşağıdaki metodu kullanabilirsiniz. this.Controls[t].GetType().Name karşılığına "TextBox" dışında ComboBox, CheckBox gibi diğer arayüz öğelerini de ekleyebilirsiniz.

 public void TextBoxSil()

Logo Tiger, Yeni Yıl numaralama şablonlarını kopyalama sorgusu


Logo Tiger veya Unity'de yeni yıl şablonları L_LDOCNUM  tablosunda tutulur. Kayıt numaralarını yıl bazında tutuyorsanız her bir fiş türü için yeni bir şablon üretmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte 2012'de kullanılan fiş şablonları 2013 için yeniden üretiliyor.

INSERT INTO L_LDOCNUM (

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...