How to check if column exists in SQL Server table

CREATE FUNCTION ColumnExists(@TableName varchar(100), @ColumnName varchar(100))
RETURNS varchar(1) AS
BEGIN
DECLARE @Result varchar(1);
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE TABLE_NAME = @TableName AND COLUMN_NAME = @ColumnName)
BEGIN
SET @Result = 'T'
END
ELSE
BEGIN
SET @Result = 'F'
END
RETURN @Result;
END
GO

GRANT EXECUTE ON [ColumnExists] TO [whoever]
GO

USAGE:
IF ColumnExists('LG_107_SPECODES', 'MARKA') = 'F'
BEGIN
ALTER TABLE LG_107_SPECODES
ADD MARKA varChar(50) NOT NULL
END
GO

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...