I want to get ASCII value of string in C#, what can I do?

Sample Code:

string value = "9quali52ty3";

// Convert the string into a byte[].
byte[] asciiBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(value);

Result:

57 113 117 97 108 105 53 50 116 121 51

Logo Unity/Tiger veritabanı tabloları listesi

LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış fiyatları

LG_XXX_ASCOND Alış/Satış koşulları

LG_XXX_TOOLREQ Araç ihtiyacları


LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları

LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmet alış/satış toplamları

LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları

LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri

LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri

LG_XXX_BANKACC Banka hesapları

LG_XXX_BNCARD Bankalar

LG_XXX_LNGEXCSETS Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları

LG_XXX_UNITSETF Birim setleri

LG_XXX_UNITSETC Birim setleri arası çevrim katsayıları

LG_XXX_UNITSETL Birimler

LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları

LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri

LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri

LG_XXX_CLINTEL Cari hesap istihbarat bilgileri

LG_XXX_CLCARD Cari hesap kartları

LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları

LG_XXX_EMPGROUP Çalışan grubu

LG_XXX_LABORREQ Çalışan ihtiyaçları

LG_XXX_EMGRPASS Çalışan-Grup ataması

LG_XXX_EMPLOYEE Çalışanlar

LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları

LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri

LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları

LG_XXX_DISTTEMP Dağıtım şablonları

LG_XXX_DISTLINE Dağıtım şablonu satırları

LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)

LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)

LG_XXX_FIRMDOC Döküman katalog girişi(watermark)

L_LDOCNUM Döküman numaralama şablonları

LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları

LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar

LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri

L_CDBTMP Form boyutları

L_DAILYEXCHANGES Günlük döviz kurları

LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları

LG_XXX_SRVCARD Hizmet kartları

LG_XXX_SRVUNITA Hizmet kaydı-Birim ataması

LG_XXX_DECARDS İndirim/Masraf kartları

LG_XXX_DISPLINE İş emirleri

LG_XXX_WSATTASG İş ist.-Özellik ataması

LG_XXX_WSATTVAS İş ist.-Özellik değeri ataması

LG_XXX_WORKSTAT İş istasyonları

LG_XXX_WSGRPF İş istasyonu grupları

LG_XXX_WSCHVAL İş istasyonu özellik değerleri

LG_XXX_WSCHCODE İş istasyonu özellikleri

LG_XXX_WSGRPASS İş istasyonu-grup ataması

LG_XXX_PEGGING İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)

LG_XXX_QCLVAL Kalite kontrol değerleri

LG_XXX_QASGN Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması

LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri

LG_XXX_QCSLINE Kalite kontrol satırları

LG_XXX_QCSET Kalite kontrol setleri

LG_XXX_STCOMPLN Karma koli satırları

LG_XXX_CRDACREF Kart-Muhasebe kodları

LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları

LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri

LG_XXX_KSCARD Kasalar

L_RPFILTSXXX Kaydedilen rapor filtreleri

L_RPLAYS_XXX Kaydedilen rapor tasarımları

LG_XXX_OCCUPATN Kaynak kullanımları (üretim)

L_GOUSERS Kullanıcılar

L_CAPIDEF Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)

LG_XXX_LOGREP LOG (izleme) kaydı

LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları

LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları

LG_XXX_ITEMSUBS Malzeme alternatifleri

LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri

LG_XXX_CHARASGN Malzeme özellik ataması

LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri

LG_XXX_INVDEF Malzeme-Ambar bilgileri

LG_XXX_ITMUNITA Malzeme-Birim ataması

LG_XXX_ITMFACTP Malzeme-Fabrika bilgileri

LG_XXX_ITMWSDEF Malzeme-İş ist. bilgileri

LG_XXX_ITMWSTOT Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)

LG_XXX_ITEMS Malzemeler

LG_XXX_ITMCLSAS Malzeme-Malzeme sınıfı ataması

LG_XXX_SELCHVAL Malzeme-Özellik değerleri

LG_XXX_SUPPASGN Malzeme-Tedarikçi ataması

LG_XXX_ITMBOMAS Malzeme-Ürecetesi ataması

LG_XXX_EMCENTER Masraf malzemeleri

LG_XXX_XX_EMUHTOT Muhasebe aylık toplamları

LG_XXX_XX_EMFICHE Muhasebe fişleri

LG_XXX_XX_EMFLINE Muhasebe hareketleri

LG_XXX_EMUHACC Muhasebe hesapları

LG_XXX_ENGCLINE Mühendislik değişikliği işlemi

LG_XXX_XX_PRODUCER Müstahsil faturası

L_NET Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)

LG_XXX_OPRTREQ Operasyon ihtiyacları

LG_XXX_OPERTION Operasyonlar

LG_XXX_LNOPASGN Operasyon-Malzeme ilişkisi

LG_XXX_OPATTASG Operasyon-Özellik ataması

LG_XXX_PRVOPASG Öceki operasyon ilişkileri

LG_XXX_PAYLINES Ödeme plan satırları

LG_XXX_PAYPLANS Ödeme planları

LG_XXX_XX_PAYTRANS Ödeme/Tahsilat hareketleri

LG_XXX_SPECODES Özel kodlar

LG_XXX_CHARVAL Özellik değerleri

LG_XXX_CHARCODE Özellik kodları

L_POSTCODE Posta kodları

LG_XXX_PRCARDS Promosyon kartları

LG_XXX_COPRDBOM Reçete-ek ürün ataması

LG_XXX_FAREGIST Sabit kıymet kayıtları

LG_XXX_FAYEAR Sabit kıymet yıllık kaydı

LG_XXX_TARGETS Satış elemanı hareketleri

LG_XXX_SLSCLREL Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi

LG_XXX_SLSMAN Satış elemanları

LG_XXX_ROUTETRS Satış rota satırları

LG_XXX_ROUTE Satış yönetim raporları

LG_XXX_XX_SLTRANS Seri/Lot hareketleri

L_SHPAGENT Sevkiyat firmaları

L_SHPTYPES Sevkiyat türleri

LG_XXX_XX_ORFICHE Sipariş fişleri

LG_XXX_XX_ORFLINE Sipariş hareketleri

LG_XXX_XX_STFICHE Stok fişleri

LG_XXX_LOCATION Stok yerleri

L_CITY Şehirler

L_TRADGRP Ticari işlem grupları

LG_XXX_TRGPAR Trigger parametreleri

L_COUNTRY Ülkeler

LG_XXX_PRODORD Üretim emirleri

LG_XXX_RTNGLINE Üretim rota stırları

LG_XXX_ROUTING Üretim rotaları

LG_XXX_BOMREVSN Ürün reçete revizyonları

LG_XXX_BOMLINE Ürün reçete satırları

LG_XXX_BOMASTER Ürün reçeteleri

How can I get the Selected Item for LookupEdit in C#?

try this:
this.bankaSubeleriIdLookUpEdit.Properties.GetDataSourceValue("IBANNo", this.bankaSubeleriIdLookUpEdit.ItemIndex).ToString();

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...