Get dates from week number in T-SQL

In Microsoft SQL Server, I have a week number
for example;










SELECT DATEPART(wk, GETDATE())  -- today 05.11.2009
result : 45

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...