Get dates from week number in T-SQL

In Microsoft SQL Server, I have a week number
for example;


SELECT DATEPART(wk, GETDATE())  -- today 05.11.2009
result : 45

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...