Get dates from week number in T-SQL

In Microsoft SQL Server, I have a week number
for example;


SELECT DATEPART(wk, GETDATE())  -- today 05.11.2009
result : 45

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...