Only Date Part to GetDate() function in SQL Server

Problem:
I want to getdate() function to compare datetime field.  Date part of both field (2009-10-15 ) but not equal. 

SELECT getdate(),* from GUNLUK_GELENLER WHERE Per_ZeitStatusDatum = getdate()
--No Result

SOLUTION:

SELECT getdate(),* from GUNLUK_GELENLER WHERE
CONVERT(VARCHAR(10),Per_ZeitStatusDatum,111) =
CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),111)

Hiç yorum yok:

MS SQL 2014 üzerinde "The transaction log for database is full due to LOG_BACKUP" hatası ve çözümü

         Genellikle çoklu silme işlemlerinden kaynaklanan ve kapatılmayan transaction'ların LOG dosyasını büyütmesinden dolayı "Th...