Prevent multi-row updates with Trigger

The best way to do this would be with a trigger :

create trigger trig_single_updates_only on table_name
for update
as
begin
if (select count(*) from inserted) > 1
begin
raiserror ('You cannot update more than one row at time - please add an appropriete where clause',16,1)
rollback
end
end

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...