Prevent cache in HTML

META tag inside HEAD. Like this :

< HEAD>
< META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE" >
< /HEAD>

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...