Case Problem in C Sharp: Control can't fall through from one case label to another

PROBLEM:
Control can't fall through from one case label to another 4 each case

String status = (String)Session["Status"];

switch (status)
{
case "Book Pending":

string count1 = wucHSRBookModify1.getCount("Offer Pending", "",
"", "", "");
int intcount1 = Convert.ToInt16(count1);
if (intcount1 < 1)
{
wucHSRBookModify1.UpdateBookStatus((String)Session["Status"]);
}

case "Modification Pending":

string count2 = wucHSRBookModify1.getCount("Offer Pending", "Book Pending",
"", "", "");
int intcount2 = Convert.ToInt16(count2);
if (intcount2 < 1)
{
wucHSRBookModify1.UpdateBookStatus((String)Session["Status"]);
}
case "Availability Pending":

string count3 = wucHSRBookModify1.getCount("Offer Pending", "Book Pending",
"Modification Pending", "", "");
int intcount3 = Convert.ToInt16(count3);
if (intcount3 < 1)
{
wucHSRBookModify1.UpdateBookStatus((String)Session["Status"]);
}
}


RESOLUTION:
You need to insert a break; at the end of each case before another case begins.

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...