UNITY : STLINE üzerinde REMAMOUNT ve REMLNUNITAMNT sıfırlanmama sorunu

Logo Unity'de STLINE üzerinde bulunan REMAMOUNT ve REMLNUNITAMNT alanlarında bir çıkış hareketi olduktan sonra normalde sıfır olması gerekirken 2,48689957516035E-14
gibi rakamlar oluşuyorsa bu kayıtların update yapılarak düzeltilmesi gerekir. (Bu sorun 1.71 versiyonunda var) Bu problemden dolayı aynı malzemeye ait çıkış hareketlerinde sorunlar meydana geliyor, hareket veya irsaliye fişleri, malzemeler yeterli miktarda gözükseler bile oluşturulamıyor. Aşağıdaki sorguları kullanarak sorunu giderebilirsiniz.select REMAMOUNT,REMLNUNITAMNT,* from LG_109_01_SLTRANS WHERE REMLNUNITAMNT < 0.0001 AND REMLNUNITAMNT<>0
--UPDATE LG_109_01_SLTRANS WITH(READPAST) SET REMLNUNITAMNT=0 WHERE REMLNUNITAMNT < 0.0001 AND REMLNUNITAMNT<>0

select REMAMOUNT,* from LG_109_01_SLTRANS WHERE REMAMOUNT < 0.0001 AND REMAMOUNT<>0
--UPDATE LG_109_01_SLTRANS WITH(READPAST) SET REMAMOUNT=0 WHERE REMAMOUNT < 0.0001 AND REMAMOUNT<>0

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...