Unity : Faturası olmayan irsaliyeden F işaretini kaldırmak

Faturası olmayan irsaliyeden F işaretini kaldırmak için aşağıdaki query'ler kullanabilirsiniz.

1) Seçmek için;
SELECT * FROM LG_208_01_STFICHE WHERE BILLED=1 AND INVOICEREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_208_01_INVOICE)

2) Düzeltmek için;
UPDATE LG_208_01_STFICHE SET BILLED=0 WHERE BILLED=1 AND INVOICEREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_0208_01_INVOICE)

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...