Unity : Faturası olmayan irsaliyeden F işaretini kaldırmak

Faturası olmayan irsaliyeden F işaretini kaldırmak için aşağıdaki query'ler kullanabilirsiniz.

1) Seçmek için;
SELECT * FROM LG_208_01_STFICHE WHERE BILLED=1 AND INVOICEREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_208_01_INVOICE)

2) Düzeltmek için;
UPDATE LG_208_01_STFICHE SET BILLED=0 WHERE BILLED=1 AND INVOICEREF NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_0208_01_INVOICE)

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...