ORA-12638: Credential retrieval failed

Cause: The authentication service failed to retrieve the credentials of a user.

Action: Enable tracing to determine the exact error.

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...