ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error string

Cause: An arithmetic, numeric, string, conversion, or constraint error occurred. For example, this error occurs if an attempt is made to assign the value NULL to a variable declared NOT NULL, or if an attempt is made to assign an integer larger than 99 to a variable declared NUMBER(2).

Action: Change the data, how it is manipulated, or how it is declared so that values do not violate constraints.

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...