ORA-01400: cannot insert NULL into (string)

Cause: An attempt was made to insert a NULL into the column "USER"."TABLE"."COLUMN".

For example, if you enter:


connect scott/tiger create table a (a1 number not null); insert into a values (null);

Oracle returns:


ORA-01400 cannot insert NULL into ("SCOTT"."A"."A1") : which means you cannot insert NULL into "SCOTT"."A"."A1".

Action: Retry the operation with a value other than NULL.

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...