ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Cause: An invalid username or password was entered in an attempt to log on to Oracle. The username and password must be the same as was specified in a GRANT CONNECT statement. If the username and password are entered together, the format is: username/password.

Action: Enter a valid username and password combination in the correct format.

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...