ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Cause: An invalid username or password was entered in an attempt to log on to Oracle. The username and password must be the same as was specified in a GRANT CONNECT statement. If the username and password are entered together, the format is: username/password.

Action: Enter a valid username and password combination in the correct format.

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...