Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server

Check these ;

a) Typo in instance name or wrong instance name. The instance name is not the one you are targeting.
b) Target SQL Server is not running
c) Named Pipe is not enabled on the server. In this case, the SQL server is not listenning on the specific pipe name.

Hiç yorum yok:

Bilgisayarın çıkış yaptığı internet dış IP'yi bulmak (WhatismyIP.com işlevini görür)

Kullanılan sistemlerde çıkış yaptığınız IP'yi kontrol etmek için aşağıdaki prosedür kullanılabilir. Bu  https://www.whatismyip.com/  a...