Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server

Check these ;

a) Typo in instance name or wrong instance name. The instance name is not the one you are targeting.
b) Target SQL Server is not running
c) Named Pipe is not enabled on the server. In this case, the SQL server is not listenning on the specific pipe name.

Hiç yorum yok:

Logo J-Guar Programında Lisans Kullanım Süresi Doldu Hatası Ve Çözümü

“Lisansınızın kullanım süresi doldu. XX gün sonra ürününüz kullanılamaz hale gelecektir.” Uyarısı geldiğinde aşağıdaki işlemler yapı...