Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server

Check these ;

a) Typo in instance name or wrong instance name. The instance name is not the one you are targeting.
b) Target SQL Server is not running
c) Named Pipe is not enabled on the server. In this case, the SQL server is not listenning on the specific pipe name.

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...