LOGO Unity, STLINE üzerindeki sıfır olan kur bilgisinin update edilmesi

Logo Unity'de, yerel para birimi ile dövizlerin birlikte gösterildiği bazı raporlarda "Divide by zero" hatası alıyorsanız LG_209_01_STLINE tablosunda döviz bilgisinin girilmemesinden kaynaklanan bir sorun olabilir. Aşağıdaki Query, STLINE tablosundaki döviz bilgisi sıfır olan satırların, döviz tablosundan ilgili tarihteki döviz bilgisi alınarak update yapılmasını sağlar. Sorguyu kendi tablolarınıza göre değiştirmelisiniz.


DECLARE @LOGREF INT
DECLARE @DATE DATETIME
DECLARE @RR FLOAT
DECLARE BIRIMKODU CURSOR FOR
SELECT LOGICALREF, DATE_
FROM LG_209_01_STLINE (NOLOCK) WHERE REPORTRATE=0 AND TRCODE IN (2,3,7,8,1,6)
OPEN BIRIMKODU
FETCH NEXT FROM BIRIMKODU
INTO @LOGREF, @DATE
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @RR=RATES1 FROM L_DAILYEXCHANGES (nolock) WHERE CRTYPE=1 AND EDATE =@DATE
UPDATE LG_209_01_STLINE SET REPORTRATE =@RR
WHERE LOGICALREF=@LOGREF
FETCH NEXT FROM BIRIMKODU
INTO @LOGREF, @DATE
END
CLOSE BIRIMKODU
DEALLOCATE BIRIMKODU
GO

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...