How can I list a stored procedures in SQL Server?

use [AustriaUnity]
GO
select [Object_id],[name],[type_desc] from sys.objects where type='P' and [name] LIKE '%%'


Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...