How can I list a stored procedures in SQL Server?

use [AustriaUnity]
GO
select [Object_id],[name],[type_desc] from sys.objects where type='P' and [name] LIKE '%%'


Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...