Drop table if exists in Oracle ? ORA-00933

DECLARE exists PLS_INTEGER;
BEGIN
select count(*) into exists from user_tables where table_name = 'TableName_';
if exists = 1 then
execute immediate 'drop table TableName_';
end if;
END;

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...