Drop table if exists in Oracle ? ORA-00933

DECLARE exists PLS_INTEGER;
BEGIN
select count(*) into exists from user_tables where table_name = 'TableName_';
if exists = 1 then
execute immediate 'drop table TableName_';
end if;
END;

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...