Clear Cookie in ASP.NET

Delete all cookies:

VB.NET:

Dim i As Integer
Dim cookieName As String
Dim limit As Integer = Request.Cookies.Count - 1
For i = 0 To limit
aCookie = Request.Cookies(i)
aCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1)
Response.Cookies.Add(aCookie)
Next


C#:

private int i;
private string cookieName;
private int limit = Request.Cookies.Count - 1;
for (i = 0; i <= limit; i++)
{
aCookie = Request.Cookies[i];
aCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
Response.Cookies.Add(aCookie);
}

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...