Unity : 2009 Aylık BS formu sorgusu

SELECT C.CODE AS CARI, C.DEFINITION_ AS ACIKLAMA, C.TAXNR AS VERGI_NO, C.TAXOFFICE AS VERGI_DAIRESI, C.TELNRS1,
SUM(INV.NETTOTAL - INV.TOTALVAT) AS TUTAR, COUNT(INV.LOGICALREF) AS BELGE_SAYISI,MONTH(DATE_) AS AY
FROM dbo.LG_444_01_INVOICE INV INNER JOIN
dbo.LG_444_CLCARD C ON INV.CLIENTREF = C.LOGICALREF
WHERE (INV.TRCODE IN (6, 7, 8, 9,14)) AND (INV.CANCELLED = 0) AND INV.DECPRDIFF=0
GROUP BY C.CODE, C.DEFINITION_, C.TAXNR, C.TAXOFFICE, C.TELNRS1,MONTH(DATE_)
HAVING (SUM(INV.NETTOTAL - INV.TOTALVAT) >= 8000)

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...