Tenigma: Invalid Decrypt Buffer Size

Unity'ye bağlanırken "Tenigma: Invalid Decrypt Buffer Size" hatası gelirse

UPDATE L_CAPIUSER SET PREVKEY1= KEY_, PREVKEY2= KEY_

SQL sorgusu çaıştırılmalıdır.

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...