Tenigma: Invalid Decrypt Buffer Size

Unity'ye bağlanırken "Tenigma: Invalid Decrypt Buffer Size" hatası gelirse

UPDATE L_CAPIUSER SET PREVKEY1= KEY_, PREVKEY2= KEY_

SQL sorgusu çaıştırılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...