How can i disable many users who login names in the file.txt.

Try following command line statement on Windows 2003 machine.
Following statement will read NTLogins,txt file and will disable all user whose names are listed.

Click Start -> Run -> Cmd.exe -> OK

FOR /F "delims=" %u IN ('TYPE NTLogins.txt') DO @DSQuery user -samID "%u" DSMod user -disabled Yes

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...