Find SQL Servers From Local Network - (By Command Line)

Go to command prompt and type in “osql -L” or “sqlcmd -L”.


Or
SQLCMD -L > c:\servers_filename.txt
Copy to servers_filename.txt

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...