Find SQL Servers From Local Network - (By Command Line)

Go to command prompt and type in “osql -L” or “sqlcmd -L”.


Or
SQLCMD -L > c:\servers_filename.txt
Copy to servers_filename.txt

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...