CSharp: How to fix following C# error in Visual Studio: Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'System.Data.DataTable'

Error:
Cannot apply indexing with [] to an expression of type 'System.Data.DataTable'

Cause:
string variable = Table[0][1].ToString();

Solution:
DataTable Table;string variable = Table.Rows[index][column-index].ToString();

Example:

DataTable Table;
string variable = Table.Rows[0][1].ToString();

The above error happens when you try to index the datatable without first accessing the "Rows" property. You must first access the "Rows" property and then provide the index.

Hiç yorum yok:

2018 SGK İşten Çıkış Kodları (696 sayılı KHK kapsamında eklenenler dahil)

2018 SGK İşten Çıkış Kodları 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ...