Unity Rapor Üretici (Dinamik Sorgu)

Unity'deki rapor üreticiyi kullanarak kendi sorgularınızı programa ilave edebilirsiniz. Ancak programın tablo yapısından dolayı her yıl kullanılan tablo isimleri değişmektedir.

Örneğin , 2008 deki Firma kodu 208 ve dönemi 01 olan cari kart tablosu LG_208_01_CLCARD iken 2009 yılında firma kodu 209 olarak değiştirilirse LG_209_01_CLCARD olacaktır. • STATİK SORGU
  select II.CODE, II.NAME, SUM(O.AMOUNT) AS 'Miktar',S3.CODE AS LOT, O.ADRESS
  FROM OLYMPOS_ADRES O WITH (NOLOCK) INNER JOIN LG_108_ITEMS II WITH (NOLOCK) on O.ITEMREF =II.LOGICALREF
  INNER JOIN LG_108_01_SERILOTN S3 WITH (NOLOCK) ON S3.ITEMREF =II.LOGICALREF AND S3.LOGICALREF=O.LOTREF
  WHERE SHIPMENT = 0
  GROUP BY II.CODE, II.NAME,S3.CODE, O.ADRESS

 • DİNAMİK SORGU
  select II.CODE, II.NAME, SUM(O.AMOUNT) AS 'Miktar',S3.CODE AS LOT, O.ADRESS
  FROM OLYMPOS_ADRES O WITH (NOLOCK) INNER JOIN {ITEMS} II WITH (NOLOCK) on O.ITEMREF =II.LOGICALREF
  INNER JOIN {SERILOTN} S3 WITH (NOLOCK) ON S3.ITEMREF =II.LOGICALREF AND S3.LOGICALREF=O.LOTREF
  WHERE SHIPMENT = 0
  GROUP BY II.CODE, II.NAME,S3.CODE, O.ADRESS


Hiç yorum yok:

MS SQL 2014 üzerinde "The transaction log for database is full due to LOG_BACKUP" hatası ve çözümü

         Genellikle çoklu silme işlemlerinden kaynaklanan ve kapatılmayan transaction'ların LOG dosyasını büyütmesinden dolayı "Th...