UDF function: AT

AT :
MS-SQL'de string alanda bir karakter veya karakter grubunun kaçıncı sırada olduğunu bulmak için kullanılan UDF (User Definite Function) dir.

Kullanımı:
declare @gcString nvarchar(4000), @gcFindString nvarchar(4000)
select @gcString = 'Tüm insanlar kardeştir', @gcFindString = 'in'
select dbo.AT(@gcFindString, @gcString, default) -- dönen değer=5

Create Scripti:

CREATE function AT (@cSearchExpression nvarchar(4000), @cExpressionSearched nvarchar(4000), @nOccurrence smallint = 1 )
returns smallint
as
begin
if @nOccurrence > 0
begin
declare @i smallint, @StartingPosition smallint
select @i = 0, @StartingPosition = -1
while @StartingPosition <> 0 and @nOccurrence > @i
select @i = @i + 1, @StartingPosition = charindex(@cSearchExpression COLLATE Latin1_General_BIN, @cExpressionSearched COLLATE Latin1_General_BIN, @StartingPosition+1 )
end
else
set @StartingPosition = NULL

return @StartingPosition
end
GO

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...