Round to a certain number of places in Java Script

For rounding decimals you can use the built-in JavaScript methods toFixed or toPrecision.

Round to a certain number of places
For rounding decimals you can use the built-in JavaScript methods toFixed or toPrecision.


var num = 10;
var result = num.toFixed(2); // result will equal 10.00

num = 930.9805;
result = num.toFixed(3); // result will equal 930.981

num = 500.2349;
result = num.toPrecision(4); // result will equal 500.2

num = 5000.2349;
result = num.toPrecision(4); // result will equal 5000

num = 555.55;
result = num.toPrecision(2); // result will equal 5.6e+2

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...