Google translate now türkçe


Than a service from Google. Previously, in many languages on the Turkish translations that translate added. Language structure in the middle due to the excellent translation do not see your business.

http://translate.google.com/?hl=tr&sl=tr&tl=en

Hiç yorum yok:

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...