Unity'de kullanılan İrsaliye Türlerini gösteren Function

Unity üzerinde kullanılan irsaliye, Fatura, işlem türlerinin isimlerini veren function aşağıdadır.

Kullanımı :


SELECT [DBO].[Ay_isl] ('st',12)create function Ay_isl(@grs char(4), @adres varchar(100))
returns varchar (100)
--WITH ENCRYPTION
AS
begin
if @grs='st'
begin
set @adres= ( case @adres
WHEN 1 THEN 'MalAlimİrsaliyesi'
WHEN 5 THEN 'KonsinyeGiriş'
WHEN 10 THEN 'KonsinyeGirişİade'
WHEN 26 THEN 'Müstahsilİrsaliyesi'
WHEN 2 THEN 'ParakendeS.İadeİrsaliyesi'
WHEN 3 THEN 'ToptanS.İadeİrsaliyesi'
WHEN 6 THEN 'AlimIadeİrsaliyesi'
WHEN 7 THEN 'ParakendeSatışİrsaliyesi'
WHEN 8 THEN 'ToptanSatisİrsaliyesi'
WHEN 9 THEN 'Konsinyeçıkış'
WHEN 4 THEN 'KonsinyeÇıkışİade'
ELSE 'Özel İrsaliye Türü' END)
RETURN @adres
end
if @grs='ay'
begin
set @adres= ( case @adres
WHEN 1 THEN 'Ocak'
WHEN 2 THEN 'Şubat'
WHEN 3 THEN 'Mart'
WHEN 4 THEN 'Nisan'
WHEN 5 THEN 'Mayıs'
WHEN 6 THEN 'Haziran'
WHEN 7 THEN 'Temmuz'
WHEN 8 THEN 'Ağustos'
WHEN 9 THEN 'Eylül'
WHEN 10 THEN 'Ekim'
WHEN 11 THEN 'Kasım'
WHEN 12 THEN 'Aralık'
end)
return @adres
end
if @grs='cl'
begin
set @adres= ( case @adres
WHEN 1 THEN 'NakitTahsilat'
WHEN 2 THEN 'NakitÖdeme'
WHEN 3 THEN 'BorçDekontu'
WHEN 4 THEN 'AlacakDekontu'
WHEN 5 THEN 'Virman'
WHEN 6 THEN 'KurFarki'
WHEN 12 THEN 'OzelIslem'
WHEN 14 THEN 'AcilisFisi'
WHEN 20 THEN 'GelenHavale'
WHEN 21 THEN 'GönderilenHavale'
WHEN 31 THEN 'MalAlimFaturasi'
WHEN 32 THEN 'ParakendeS.İadeFaturası'
WHEN 33 THEN 'ToptanSatisiadeFaturasi'
WHEN 34 THEN 'AlınanHizmet'
WHEN 36 THEN 'AlimIadeFaturasi'
WHEN 37 THEN 'ParakendeSatışFaturası'
WHEN 38 THEN 'ToptanSatisFaturasi'
WHEN 39 THEN 'VerilenHizmet'
WHEN 41 THEN 'VerilenVadeFarki'
WHEN 42 THEN 'AlinanVadeFarki'
WHEN 43 THEN 'AlınanFiyatFarkı'
WHEN 44 THEN 'VerilenFiyatFarkı'
WHEN 45 THEN 'VerilenSerbestMakbuzu'
WHEN 46 THEN 'AlınanSerbestMakbuzu'
WHEN 56 THEN 'MüstahsilMakbuzu'
WHEN 61 THEN 'CekGirisi'
WHEN 62 THEN 'SenetGirisi'
WHEN 63 THEN 'CekCikisCari'
WHEN 64 THEN 'SenetCikisCari'
WHEN 70 THEN 'KrediKartı' WHEN 71 THEN 'KrediKartıİade'
ELSE 'Belirsiz' end)
return @adres
end
if @grs='ft'
BEGIN
set @adres= ( case @adres
when 1 then 'MalAlimFaturasi'
WHEN 2 THEN 'ParakendeS.İadeFaturası'
WHEN 3 THEN 'ToptanSatisiadeFaturasi'
WHEN 4 THEN 'AlınanHizmet'
WHEN 5 THEN 'AlınanProformaFatura'
WHEN 6 THEN 'AlimIadeFaturasi'
WHEN 7 THEN 'ParakendeSatışFaturası'
WHEN 8 THEN 'ToptanSatisFaturasi'
WHEN 9 THEN 'VerilenHizmet'
wHEN 13 THEN 'AlınanFiyatFarkı'
WHEN 14 THEN 'VerilenFiyatFarkı'
WHEN 26 THEN 'MüstahsilMakbuzu'
ELSE 'Belirsiz' end)
return @adres

end
if @grs='stur'
begin
set @adres= ( case @adres
when 1 then 'Ticari Mal'
when 2 then 'Karma Koli'
when 3 then 'Depozitolu Mal'
WHEN 4 THEN 'Sabit Kıymet'
WHEN 10 THEN 'Hammadde'
WHEN 11 THEN 'Yarı Mamul'
WHEN 12 THEN 'Mamul'
WHEN 13 THEN 'Tüketim Malı'
WHEN 20 THEN 'Genel Malzeme Sınıfı'
WHEN 21 THEN 'Tablolu Malzeme Sınıfı'
ELSE 'Hizmet Kartı' end)
return @adres

end
if @grs='satr'
set @adres= ( case @adres
when 0 then 'Malzeme'
when 1 then 'Promosyon'
when 2 then 'İndirim'
when 3 then 'Masraf'
WHEN 4 THEN 'Hizmet'
WHEN 5 THEN 'Depozito'
when 6 then 'Karma koli'
when 7 then 'Karma koli Kalemi'
WHEN 8 THEN 'Sabit kıymet'
WHEN 9 THEN 'Ek malzeme'
WHEN 10 THEN 'Malzeme sınıfı'
WHEN 11 THEN 'Fason'

end )
return @adres
end

Unity IK Aylık SSK bildirgesinde Sorun

Unity İnsan Kaynakları programında E-beyanname düzenlenirken "Invalid Floating Error" hatası veriyordu. Sorunu aşağıdaki sorgu çözüyor.

UPDATE lh_001_pntcard SET BALN_SSKNBASE_PTD=1 WHERE PERDBEG >= '20081001' AND BALN_SSKNBASE_PTD= 0

Unity....

Logo Business Solutions'ın ERP ürünü olan Unity'yi Durak Tekstil'de kullanıyoruz. Unity'nin çalıştığı SQL 2005 üzerinde yaptığım function ve Stored procedure'ları fırsat buldukça eklemeyi düşünüyorum...

Visual Studio 2017'de Devexpress 17.2.5 Toolbox görünmüyor

Visual Studio 2017 Toolbox'ı üzerinde Developer Express componentlerini göremiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmak işini görecektir. (...